Consulting Companions yrityksenä


Consulting Companions on lopputulos ajatuksesta, joka kypsyi vuosien saatossa. Se on pitkäaikainen haave ja ratkaisu markkinoilla havaittuun ongelmaan. Yritys perustuu ajatukseen aidosti välittämisestä ja konkreettisen lopputuloksen saavuttamisesti aidosti asiakkaan kanssa yhteistuumin. Tähän myös nimen Companions (=toverit) osuus hyvin vahvasti viittaa ja korostaa sitä, että konsultaatio toteutetaan juurikin yhdessä asiakkaan kanssa. Suurimmassa osassa organisaatioita itse asiakkaalla on varmasti hyvinkin vahva tieto omasta toimintamallistaan ja ajatus siitä missä tai mitä halutaan olla, mutta vasta ulkoisen näkökulman yhdistäminen tähän voi avata täysin uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle. Toisaalta organisaation johdolla ei välttämättä ole konkreettista tietoa siitä mitä asiakasrajapinnassa oikeasti tapahtuu. Saavutetaanko siellä todellinen potentiaali vai onko siellä kenties paljonkin kohennettavaa? Tässä voi juuri organisaation ulkopuolinen taho tuoda hyvinkin kallisarvoista informaatiota, sillä tämän arvion suorittavalla henkilöllä ei ole kytköksiä itse organisaation kanssa. Edellä mainitsemaani pohjautuen tätä voidaankin verrata tilanteeseen missä suorittava päällikkö voi antaa johdolle hyvinkin vääristävän kuvan alaistensa suorittamisesta tai toisinpäin, jotta oma asema ei esimerkiksi vaarantuisi. 

Aiemmin mainitsemani ongelman tunnistaminen onkin toinen tarina. Jo pidemmän aikaa olen saanut huomata niin omien kokemuksieni kuin muidenkin pohjalta, kuinka palvelun taso saattaa hyvinkin merkittävästi vaihdella eri toimijoiden välillä. Valitettavasti vain nämä positiiviset kokemukset tuntuivat lukeutuvan selkeään vähemmistöön ja häviävän huonojen varjoon. Olenkin toiminut muutamaan otteeseen sitten niin, että informoin ylintä johtoa näistä havaituista epäkohdista ja vähemmän yllätykseksi omistajat/ johto saattoivat olla täysin tiedottomia tilanteesta, he kiittelivät ja aikoivat alkaa välittömästi toimiin. Positiiviseksi yllätykseksi nämä toimet olivat hyvinkin nopeaan havaittavissa, kun seuraavan kerran vierailin kyseisissä toimipaikoissa uudelleen.

Lähdetäänkin siis yhdessä oikeita arvoja noudattaen ja ihmiset etusijalle asettaen kehittämään yrityksesi osaamista ja liiketoimintaa täysin uudelle tasolle.


Yrityksen arvot:
Luotettavuus, rehellisyys, laatu, avoimuus, tehokkuus, ihmiset ja yhdessä tekeminen.