Palveluitamme

Välittävää konsultaatiota liiketoimintasi tueksi.

Myynnin tarkastelu. Olemassa olevan kehitys. Myyntirungon rakentaminen. Yrityksen kaupallinen edustaminen.

Mikäli yrityksesi myynti kaipaa kehittämistä ota meihin yhteyttä. Tarkastellaan ensin yhdessä myyntisi nykyinen tilanne ja lähdetään tämän jälkeen miettimään, että miten sitä voisi kehittää. Tarvittaessa voimme kehittää yrityksellenne täysin uuden myyntirungon ja suunnitelman. Myös kaupallinen edustaminen sekä asiakashankinnan tukena toimiminen onnistuvat, jotta myynti saadaan liikahtamaan oikeaan suuntaan. 

Analyysit ja kenttätestit

Tiedätkö konkreettisesti mikä on nykyinen organisaatiosi myynnin tai asiakaspalvelun tila? Testataan ensin yrityksesi myynnin sekä asiakaspalvelun taso ja tarkastellaan tämän jälkeen sen pohjalta muodostettavaa kattavaa analyysiä. Kyseisen toimintamallin kautta saat luotettavaa informaatiota ulkopuoliselta ja puolueettomalta taholta siitä, kuinka kentällä todellisuudessa toimitaan ja missä tilanteissa toimintaa voitaisiin parantaa.  

Markkinoinnilla parempiin tuloksiin

Oletko tietoinen siitä kuinka verkkosivusi näyttäytyvät ulkopuolisin silmin? Onko tilauksen tekeminen ja informaation löytäminen helppoa sivuille löytäneelle vierailijalle? Entä mikä on yrityksesi sosiaalisen median tilanne? Oletteko määrittäneet mikä on kohderyhmänne mille markkinointia sitten lähdetään kohdistamaan? Miten markkinointiin käytettävät rahat on kohdennettu? Lähdetään yhdessä pohtimaan vastausta näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin. Tällä tavoin yrityksenne markkinointia saadaan tehostettua ja potentiaaliset asiakkaat löytävät teidät helpommin nyt ja tulevaisuudessa.

Myynnin ja asiaskaspalvelun koulutukset

Myynti sekä asiakaspalvelu ovat kriittisessä roolissa suurimmassa osassa yrityksiä ja niiden toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia päivittäiseen operatiiviseen toimintaan ja sen kannattavuuteen. Myyntikoulutuksella saadaan entisestään kehitettyä yrityksenne myyntiä ja tätä kautta kasvatettua liikevaihtoanne. Monelle asiantuntijalle myynti voi olla täysin vierasta, vaikka se olisikin tärkeä osa päivittäistä työtä. Toisaalta moni kokenutkin myyjä voi hyötyä merkittävästi asioiden kertaamisesta tai uusista näkökulmista. Myynnin koulutus voidaan järjestää luontevana jatkumona tehtävälle analyysille ja kenttätestille. Koulutus voidaan räätälöidä yrityksenne toiveiden mukaiseksi. Koulutus on järjestettävissä niin paikan päällä kuin etänäkin.

Uusasiakashankinnan kehitys

Mietitkö kenties miten voisit tavoittaa haluamasi
asiakasryhmän? Kaipaako olemassa oleva asiakashankintasi mahdollisesti
päivitystä tai puhtaasti vain tarkastelua? Katsotaan yhdessä asiakashankintaprosessisi kuntoon.

Ota yhteyttä ja räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivimman paketin.